Arhiw

Ýagşymyradow Albrektsson bilen bolan tutluşyk hakynda pikir bildirdi

13:4817.10.2021
0
43076
Ýagşymyradow Albrektsson bilen bolan tutluşyk hakynda pikir bildirdi

Garyşyk söweş sungaty boýunça türkmenistanly türgen Döwletjan Ýagşymyradow «Instagramdaky» şahsy hasabynda Karl Albrektsson bilen bolan tutluşygy barada ýazdy:

«Eminleriň näme karara gelendiginiň tapawudy ýok. Esasy zat tutluşygyň ajaýyp we ýokary derejede geçmegidir. Goldawyňyz üçin köp sag boluň! Bilelikde, has güýçli bolup dolanalyň!».

Biziň ildeşimiziň geçen hepde «Bellator 268-iň» çäginde şwesiýaly türgenden eminleriň gelen netijesi bilen asgyn gelendigini ýatladýarys.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň