Gazagystan 2022-nji ýylda GDA başlyklyk eder

20:5015.10.2021
0
5134
Gazagystan 2022-nji ýylda GDA başlyklyk eder

Gazagystan 2022-nji ýylda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna başlyklyk eder.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow GDA-nyň şu gezekki mejlisinde eden çykyşynda Gazagystan Respublikasyna geljek ýylda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda başlyklygy amala aşyrmakda üstünlikleri arzuw etdi hem-de GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň ýolbaşçysy — Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedewe bilelikdäki işi netijeli utgaşdyrýandygy hem-de şu mejlisiň üstünlikli geçirilmegine goşandy üçin minnetdarlyk bildirdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň