Soňky habarlar

Arhiw

Özbegistandaky halkara kinofestiwalyň çäginde türkmne filmleri görkezildi

12:3410.10.2021
0
7149
Özbegistandaky halkara kinofestiwalyň çäginde türkmne filmleri görkezildi

Özbegistanda «Ýüpek ýolunyň merjen dänesi» atly XIII Daşkent halkara kinofilm festiwalynyň netijeleri jemlenildi.

Şu festiwalyň çäklerinde geçirilen «Dünýä kinofilmleriniň günlerinde» dünýäniň 10-dan gowrak ýurdunyň kinofilmleri görkezildi. Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Oguz Han adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginiň kinofilmleri bu ýere gelen tomaşyçylarda uly täsir galdyrdy.

Daşkent kinofilm festiwaly 1968-nji ýyldan bäri geçirilip gelinýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň