Soňky habarlar

Arhiw

"Türkmenistan" awiakompaniýasy Moskwa şäherine yzygiderli ýük gatnawyny amala aşyrmaga başlaýar

20:0909.10.2021
5
49315
"Türkmenistan" awiakompaniýasy Moskwa şäherine yzygiderli ýük gatnawyny amala aşyrmaga başlaýar

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Türkmenabat-Moskwa-Türkmenabat ugry boýunça ýük gatnawyny amala aşyrmaga başlaýar.

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Russiýadaky wekilkanasynyň “Wkontakt” jemgyýetçilik torundaky habara görä, üstümizdäki aýyň 14-den başlap, her hepdäniň perşembe günlerinde ýük gatnawy meýilleşdirýär. Ýük gatnawy 2022-nji ýylyň 26-nji martyna çenli dowam eder.

Jemgýýetçilik torundaky habara görä, Т5-795 belgili ýük gatnawyny amala aşyrýan uçar, Türkmenabat şäherinden 5:30-da, Moskwa şäherinden bolsa 8:30-da uçar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
anastasi_rs ( 11.10.2021 )

Как можно связаться с "Логистик Карго"??

2