Arhiw

Altaý ülkesi Türkmenistana margarin ýagynyň iberilişini artdyrdy

13:1102.10.2021
0
14235
Altaý ülkesi Türkmenistana margarin ýagynyň iberilişini artdyrdy

Russiýa Federasiýasynyň Altaý ülkesi şu ýyl Türkmenistana, Gazagystana, Özbegistana we Mongoliýa margarin ýagynyň iberilişini artdyrdy.

Federal gümrük gullugynyň habaryna görä, 2021-nji ýylyň 30-njy sentýabryna çenli bu ýag we nebit önümleriniň üpjünçiligi gymmaty boýunça 16 esse ýokarlandy we 966 müň ABŞ dollaryna barabar boldy.

Günebakar ýagynyň pul bilen üpjünçiliginiň ösüşi hem ýokarlandy. 10 müň tonnadan gowrak önüm jemi 15,9 million ABŞ dollaryna eksport edildi. Altaý ülkesiniň resmi web sahypasyna görä esasy import edýän ýurtlar Özbegistan, Hytaý, Türkmenistan, Mongoliýa, Gazagystan we Germaniýa.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň