Soňky habarlar

Arhiw

Russiýaly kosmonawt Türkmenistany Garaşsyzlyk baýramy bilen öz suratlary arkaly gutlady

17:1828.09.2021
0
17155
Russiýaly kosmonawt Türkmenistany Garaşsyzlyk baýramy bilen öz suratlary arkaly gutlady

Russiýaly synagçy-kosmonawt Iwan Wagner Türkmenistany Garaşsyzlyk güni bilen orbitadan alan suratlary bilen gutlady. Suratlar sossetlerde peýda boldy.

Orbitada alan suratlarynyň aşagynda synagçy-kosmonawt ýurt baradaky gysgaça maglumatlary goýupdyr.

Iwan Wagner Russiýanyň 123-nji kosmonawtydyr. Ol 1985-nji ýylda Arhangelsk oblastynyň Seweroonežsk şäherinde eneden doguldy. Ol kosmosa, has takygy, Halkara kosmos stansiýasyna (HKS) 2020-nji ýylyň 9-njy aprelinde ugrady. Anatoliý Iwanişin we astronawt Kristofer Kessidi bilen ol HKS-63-niň düzümine girdi. Ýeriň orbitasynda olar 187 gije-gündizläp boldular we şol ýylyň 22-nji oktýabrynda Ýere dolandylar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň