Soňky habarlar

Arhiw

«Şypaly Çomuç» dermanhanasy ugrukdyryjy hyzmatlary hödürleýär

11:2327.09.2021
0
4074
«Şypaly Çomuç» dermanhanasy ugrukdyryjy hyzmatlary hödürleýär

«Şypaly Çomuç» hususy kärhanasy tarapyndan sarp edijiler barada alada etmeklik maksady bilen hödürlenýän hyzmatlaryň gerimi yzygiderli giňeldilýär.

«Şypaly Çomuç» hususy kärhanasy öz müşderileriniň tejribeli dermanhanaçy hünärmenlerden hemişe giňişleýin maglumat we maslahat alyp biljekdigini ýatladýar. Bu ýerde tejribeli dermanhanaçy hünärmenler müşderilere derman saýlamaga kömek ederler hem-de dermanlary ulanmagyň düzgünleri we usulyýeti barada maslahat bererler.

«Şypaly Çomuç» dermanhanasynyň hünärmenleri sarp edijileriň sargydyny ýokary derejede kanagatlandyrmaklyk üçin bütindünýä derman bazarynyň döwrebap ösüşini yzygiderli öwrenýärler we dermanlara bolan islege gözegçilik edýärler.

«Şypaly Çomuç» dermanhanasynda derman önümlerinden daşgary wesme (kosmetika) serişdeleriniň, göwreli zenanlar we bäbekler üçin niýetlenilen harytlaryň, emzikler bilen emzikli çüýşeleriň we başga-da şuňa meňzeş köp zatlaryň satylýandygyny aýratyn bellemelidiris.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň