Arhiw

Türkmenistanyň sport jemgyýetçiliginiň wekillerine döwlet sylaglary gowşuryldy

16:5626.09.2021
0
10752
Türkmenistanyň sport jemgyýetçiliginiň wekillerine döwlet sylaglary gowşuryldy

Ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, düzümleýin guramalaryň işgärlerine, önümçiligiň öňdebaryjylaryna we döredijilik wekillerine ýokary döwlet sylaglaryny gowşurmak hem-de hormatly atlary dakmak dabaralary boldy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamasyna laýyklykda sport ulgamynda çeken tutanýerli zähmeti bilen tapawutlanan, türkmen sportunyň ösmegine mynasyp goşant goşan hünärmenleriň ençemesi medallardyr hormatly atlar bilen sylaglanyldy.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň bosagasynda bolup geçen döwlet sylaglaryny gowşurmak dabarasy watandaşlarymyzyň baýramçylyk şatlygyny goşalandyrdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň