Soňky habarlar

Arhiw

«Şypaly çomuç» hususy kärhanasy dünýä meşhur derman öndürijiler bilen hyzmatdaşlygy giňeldýär

13:3824.09.2021
0
2195
«Şypaly çomuç» hususy kärhanasy dünýä meşhur derman öndürijiler bilen hyzmatdaşlygy giňeldýär

Derman bazarynda ýigrimi ýyldan gowrak tejribe toplan «Şypaly Çomuç» hususy kärhanasy ýokary hilli dermanlar we lukmançylyk önümleri bilen ygtybarly üpjün ediji hökmünde özüni tanatdy.

Häzirki wagtda «Şypaly Çomuç» dünýä derman bazarynda abraýy uly, iri derman öndürijiler bilen hyzmatdaşlyk edýär. Olaryň arasynda «Astellas», «Stada», «World medicine», «Bayer», «Dr. Sertus», «Татхимфармпрепараты», «Grand Medical», «Live Medicine» we beýlekiler ýaly derman öndürijileri bar.

«Şypaly Çomuç» dermanhanasynyň diwarlarynda satylýan ähli dermanlaryň kepillik şahadatnamalary we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we lukmançylyk senagaty ministrliginden peýdalanmak üçin rugsady bar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň