Arhiw

Gurban Berdiýewiň «Kaýraty» Ýewropanyň Konferensiýa ligasynyň toparçalaýyn tapgyryndaky ilkinji duşuşygy Kipriň topary bilen geçirer

13:3615.09.2021
0
2757
Gurban Berdiýewiň «Kaýraty» Ýewropanyň Konferensiýa ligasynyň toparçalaýyn tapgyryndaky ilkinji duşuşygy Kipriň topary bilen geçirer

Gazagystanyň «Kaýrat» futbol topary Ýewropanyň Konferensiýa ligasynyň toparçalaýyn tapgyryndaky ilkinji duşuşygyny Kipriň «Omoniýasy» bilen geçirer.

Duşuşyk 16-njy sentýabrda toparyň Almaty şäherindäki stadionynda bolar. Onuň Aşgabat wagty bilen 19:30-da başlanmagyna garaşylýar.

«Kaýrat» «Omoniýa» bilen taryhynda ilkinji gezek duşuşar. Gazak toparyna ildeşimiz Gurban Berdiýewiň tälim berýändigini ýatladýarys.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň