ITEA Halkara akademiýasy HTML / CSS okuwyna 20 göterim arzanladyş yglan edýär

15:5307.09.2021
0
3451
ITEA Halkara akademiýasy  HTML / CSS okuwyna 20 göterim arzanladyş yglan edýär

ITEA Halkara akademiýasy, Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli HTML / CSS okuwyna 20 göterim arzanladyş çäresini yglan edýär.

Bu okuw, geljegiň tehnologiýa degişlidigine göz ýetirip, IT biznesini gurmak isleýänler üçin, ýöne şol bir wagtyň özünde IT-iň nähili işleýändigini, şeýle öňegidişligiň şol ýerde pikirlenip boljakdygyny, tertipli gyzykly bir zady nädip döredip boljakdygyny bilmeýänler üçin «tolkunda» bolmakdyr.

HTML / CSS okwuyna ýazylmak bilen, bu kursy noldan başlap özleşdirip bilersiňiz. HTML web sahypalaryny döretmäge mümkinçilik berýär we CSS bolsa web sahypasyna islenýän görnüşi bermek üçin ulanylýar. HTML bolmasa web sahypany döretmeklik asla mümkin däldir. HTML bilimi web döredijiler üçin esasy bilimdir. Bu bilimiň esasynda hakyky web taslamalary bilen işe başlap bilersiňiz.

Okuwyň öwredjek zady:

• Sahypalamagyň we ýazuw düzgüniniň esasy ýörelgeleri
• Web sahypanyň zerur gurluşyna düşünmeklik we web sahypa CSS gomaklyk;
• Dürli HTML elementleri bilen işlemeklik;
• Dürli düzüliş görnüşleri bilen işlemeklik;

Bu arzanladyş çäresi 27-nji sentýabra çenli dowam eder.

Okuw baradaky jikme-jik maglumatlary www.itea.asia web sahypasynda tapyp bilersiňiz

  • Habarlaşmak üçin telefon belgi: 21-04-99; +99363426751.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň