Stambul ― Türkmenbaşy ― Stambul aralygynda ýene bir ýörite uçuş amala aşyryldy

23:5005.09.2021
0
6632
Stambul ― Türkmenbaşy ― Stambul aralygynda ýene bir ýörite uçuş amala aşyryldy

“Türkhowaýollary” kompaniýasynyň Aşgabat şäherindäki şahamçasy tarapyndan 2021-nji ýylyň 5-nji sentýabrynda Stambul ― Türkmenbaşy ― Stambul ugry boýunça ýörite gatnaw amala aşyrdy. Bu barada «Atawatan-Türkmenistan» habar berýär.

Ozal habar berşimiz ýaly, bu kompaniýa 2021-nji ýylyň 11-nji we 27-nji awgustynda Türkmenbaşy ― Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrypdy.

“Türkhowaýollary” kompaniýasy häzire çenli 20-den gowrak ýörite gatnawlary şeýle hem beýleki kompaniýalaryň buýruklary esasynda gatnawlary amala aşyrdy. Ýakynda ýene bir ýörite uçar gatnawynyň bolmagyna garaşylýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň