Soňky habarlar

Arhiw

Sankt-Peterburgda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan weloýöriş geçirildi

18:4418.08.2021
0
4445
Sankt-Peterburgda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan weloýöriş geçirildi

Şu gün Sankt-Peterburg şäherinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan köpçülikleýin weloýöriş geçirildi. Bu barada «Sankt-Peterburg» teleýaýlymy habar berýär.

Köpçülikleýiin sport çäresini dünýä türkmenleriniň şu şäherde hereket edýän «Mekan» türkmen medeniýeti guramasy gurady. Oňa şäheriň ýaşaýjylary bilen birlikde türkmenistanly talyplar hem gatnaşdy.

Murin seýilgähindäki weloýörişe gatnaşyjylar 3 kilometr aralygy geçdiler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň