Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda ortaça zähmet hakyny hasaplamagyň tertibi tassyklanyldy

14:2515.08.2021
0
15854
Türkmenistanda ortaça zähmet hakyny hasaplamagyň tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň 2021-nji ýylyň 28-nji iýunynda çykaran 68-Ö belgili buýrugy bilen "Ortaça zähmet hakyny hasaplamagyň tertibiniň aýratynlyklary hakynda Gözükdiriji" tassyklanyldy.

Bu resminama Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi saýtynda ýerleşdirildi.

Bu buýrugyň we Gözükdirijiniň Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 131-nji maddasynyň talaplaryny ýerine ýetirmek maksady bilen taýýarlanandygyny habar berýäris.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň