«Slawýan bazary» halkara bäsleşiginiň ýeňijisi Awazada aýdym aýdar

17:5505.08.2021
0
27894
«Slawýan bazary» halkara bäsleşiginiň ýeňijisi Awazada aýdym aýdar

6-njy awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda boljak konseertde gazagystanly aýdymçy Ruhiýa Baýdukenowa hem çykyş eder. Bu barada «Orient» habar berýär.

Konsert Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň hormatyna geçiriler.

Şu ýylyň iýulynda 22 ýaşly Ruhiýa Baýdukenowanyň Belarusyň Witebsk şäherinde geçirilen «Slawýan bazary» aýdym bäsleşiginde baş baýraga mynasyp bolandygyny ýatladýarys.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň