Arhiw

Berdimuhamedow Harby-deňiz institutyna täze rektor belledi

23:2903.08.2021
0
5879
Berdimuhamedow Harby-deňiz institutyna täze rektor belledi

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Permanyna laýyklykda, polkownik Serdar Ýalkabow Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutynyň rektory wezipesinden boşdyldy. Bu wezipä 2-nji derejeli kapitan Meýlis Bäşimow bellenildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň