Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň ilçisi Kuweýt Döwletiniň Premýer-ministrine ynanç hatlaryny gowşurdy

17:3209.07.2021
0
4292
Türkmenistanyň ilçisi Kuweýt Döwletiniň Premýer-ministrine ynanç hatlaryny gowşurdy

2021-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Serdarmämmet Garajaýew Kuweýt Döwletiniň Premýer-ministri Şeýh Sabah Halid Al-Hamad Al-Sabaha Türkmenistanyň Kuweýt Döwletindäki (oturýan ýeri Abu-Dabi ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi hökmünde ynanç hatlaryny gowşurdy. Dabara Kuweýt Döwletiniň Emiriniň Köşgünde geçirildi.

Çäräniň barşynda Türkmenistanyň Ilçisi Kuweýt Döwletiniň Premýer-ministrine Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan mähirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi.

Kuweýt Döwletiniň Premýer-ministri Şeýh Sabah Halid Al-Hamad Al-Sabah, öz gezeginde, Türkmenistanyň Prezidentine we halkyna parahatçylyk we rowaçlyklar baradaky iň gowy arzuwlaryny beýan etdi, şeýle-de kuweýt tarapynyň sebit we halkara gün tertibinde durýan wezipeleri çözmekde işjeň hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardygyny tassyklady.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň