Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan Özbegistandan 140 müň tonna ammiak selitrasyny satyn alar

23:2102.07.2021
0
5326
Türkmenistan Özbegistandan 140 müň tonna ammiak selitrasyny satyn alar

Ýurdumyzyň oba hojalyk önümlerini öndürijilerini mineral dökünler bilen üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, “Türkmenhimiýa” döwlet konsernine 140 müň tonna ammiak selitra dökünini satyn almak barada Özbegistan Respublikasynyň “Uzkimyoimpeks” jogapkärçiligi çäkli jemgyýeti bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň