Soňky habarlar

Arhiw

Dünýä çempionaty ― 2022-niň Aziýa boýunça üçünji saýlama tapgyrynyň bijeleri çekildi

23:5501.07.2021
0
15783
Dünýä çempionaty ― 2022-niň Aziýa boýunça üçünji saýlama tapgyrynyň bijeleri çekildi

Şu gün Aziýanyň Futbol konfederasiýasynyň Kuala-Lumpur şäherindäki (Malaýziýa) ştab-kwartirasynda Futbol boýunça 2022-nji ýylda geçiriljek dünýä çempionatynyň Aziýa yklymy boýunça nobatdaky saýlama tapgyrynyň bijeleri çekildi.

Üçünji saýlama tapgyrynyň duşşyklary şu ýylyň sentýabr aýynda başlap, geljek ýylyň mart aýyna çenli iki aýlawdan ybarat ýaryş görnüşinde geçiriler. Her toparçada öňdäki iki orny eýelän ýygyndylar 2022-nji ýylda Katarda biziň yklymymyza wekilçilik etmäge hukuk gazanar. Şol sanda toparçalarda üçünji orunlary eýelän iki ýygyndy öz aralarynda duşuşyklaryň ikisini geçirer we şol duşuşyklaryň ýeňijisi dünýä çempionatynda Aziýa yklymyna wekilçilik etmek üçin KONKAKAF-yň saýlama ýaryşlarynda dördünji orny eýelän ýygyndy bilen duşuşar.

Dünýä çempionatynyň geljek ýylyň 21-nji noýabry ― 18-nji dekabry aralygynda Katarda geçiriljekdigini ýatladýarys.

Bije çekilişigiň netijeleri:

«A» toparça: Eýran, Koreýa Respublikasy, BAE, Yrak, Siriýa, Liwan.

«B» toparça: Ýaponiýa, Awstraliýa, Saud Arabystany, Hytaý, Oman, Wýetnam.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň