Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan COVID-19-a garşy 1 million 500 müň doza waksina satyn alar

21:5327.06.2021
0
23374

Ilatyň saglygyny berkitmek we ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça geçirilýän işleri has-da güýçlendirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine 1 million 500 müň doza COVID-19 ýokanjyna garşy waksinasyny satyn almak barada Hytaý Halk Respublikasynyň “China National Biotec Group Company Limited” kompaniýasy bilen şertnamany baglaşmaga ygtyýar berildi.

Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde habar berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň