Soňky habarlar

Arhiw

Gyrgyz Lideri Türkmenistanyň ilkinji Prezidentini hatyralady we Garaşsyzlyk meýdançasynda bag ekdi

18:3327.06.2021
0
12320
Gyrgyz Lideri Türkmenistanyň ilkinji Prezidentini hatyralady we Garaşsyzlyk meýdançasynda bag ekdi

Şu gun iş salary bilen Aşgabada gelen Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow Gypjakdaky «Türkmenbaşynyň ruhy metjidine» baryp, Türkmenistanyň ilkinji Prezidenti Saparmyrat Nyýazowy hatyralady we Garaşsyzlyk binasyna gül dessesini goýdy.

Gyrgyz Lideri Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak çäresiniň dowamynda bu ýerde Türkmenistan tarapyndan alnyp barylýan parahatçylyk, dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk syýasatyny alamatlandyrýan Hormatly myhmanlar seýilgähinde agaç ekdi.

Şeýle-de okaň!

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň