Türkmenistanyň Prezidentiniň Lebap welaýatyna iş sapary başlady

22:5422.06.2021
0
7635
Türkmenistanyň Prezidentiniň Lebap welaýatyna iş sapary başlady

22-nji iýunda Türkmenistanyň Prezidentiniň Lebap welaýatyna iş sapary başlandy. Bu barada milli teleýaýlymda habar berildi.

Türkmen Lideri iş saparynyň dowamynda Lebap welaýatynda badalga alan Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde 23-nji iýunda açylmagy göz öňünde tutulýan Kerki şäherindäki halkara howa menziliniň, “Türkmeniň ak öýi” binasynyň, şeýle-de Farap etrabynda gurlan “Çagalar dünýäsi” medeni dynç alyş merkeziniň açylyş dabaralaryna gatnaşar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň