Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan bilen Gresiýanyň arasyndaky söwda gatnaşygy artýar

11:5703.06.2021
0
13139
Türkmenistan bilen Gresiýanyň arasyndaky söwda gatnaşygy artýar

Bu barada Gresiýanyň Daşary işler ministrligi habar berdi. «Trendiň» Gresiýanyň Daşary işler ministrligine salgylanyp berýän habaryna görä, geçen ýyl Türkmenistandan Gresiýa iberilýän önümler 2017-nji ýyl bilen deňeşdirilende 80 göterim ýokarlandy we 40 million ýewro ýetdi. Gresiýanyň Türkmenistana eksporty 10 göterim ýokarlanyp, 2020-nji ýylda 2,1 million ýewro ýetdi.

Ministrlik 2020-nji ýylda Gresiýanyň esasan Türkmenistana mermer we örülen önümleri eksport edendigini we ol ýerden nebit ýaglaryny alandygyny aýtdy.

Çeşmäniň habaryna görä, 2019-njy ýylda Gresiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky söwda 51,8 million ýewro boldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň