Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda 13-nji maýda Oraza baýramy belleniler

21:5107.05.2021
0
33527
Türkmenistanda 13-nji maýda Oraza baýramy belleniler

Türkmenistanyň Prezidentiniň 7-nji maýda gol çeken Permanyna laýyklykda, 13-nji maýda Milli baýram bolan Oraza baýramy belleniler. Permanyň ýerine ýetirilmegini eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli edaralaryň, kärhanalaryň we guramalaryň üpjün etmegi bellenildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň