HYY we ÖU-da döredijilik bäsleşikleri yglan edildi

09:3029.04.2021
0
4762
HYY we ÖU-da döredijilik bäsleşikleri yglan edildi

Aşgabadyň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybelti Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyplarynyň arasynda döredijilik bäsleşikleriniň ikisi yglan edildi.

Olaryň biri düzme, ikinjisi bolsa surat bäsleşigidir. Düzmäniň möçberi 700 sözden geçmeli däl we ol iňlis dilinde ýazylan bolmalydyr.

Surat bäsleşigi üçin eserler 25-nji aprelde kabul edilip başlandy. Görkezilen elektron salgyda olar 5-nji maýa çenli kabul ediler. Elbetde, suratlarda paýtagtymyzyň köptaraply durmuşyny, ruhuny we gözelligini görkezmelidir.

25-nji maýda belleniljek baýramyň öňüsyrasynda bäsleşikleriň ýeňijileri yglan ediler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň