Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky HNGU «Açyk gapylar» günlerini geçirer

22:4215.04.2021
0
5508
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky HNGU «Açyk gapylar» günlerini geçirer

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti we onuň Balkan welaýatyndaky şahamçasy 5-nji hem-de 6-njy maý günlerinde geçiriljek «Açyk gapylar» günlerine çagyrýar.

Bu günleriň çäginde geljekde bu ýokary okuw mekdebiniň talyby bolmak isleýän ýaşlar özlerini gyzyklandyrýan sowallaryň ählisine jogap alyp, uniwersitet bilen ýakyndan tanşyp bilerler.

Uniwersitetiň salgysy: Arçabil şaýoly, 8.

Telefon belgileri:

39-13-05; 39-13-18.

Balkan welaýatyndaky şahamçasy: Balkanabat şäheri, Annaýew köçesiniň 76-njy jaýy.

Telefon belgileri:

4-93-62; 2-19-98.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň