Soňky habarlar

Arhiw

Marynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatrynda bu hepde täze sahna eserleriniň ikisi görkeziler

00:0013.04.2021
0
10135
Marynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatrynda bu hepde täze sahna eserleriniň ikisi görkeziler

17-nji aprelde Marynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatrynda «Çynymy aýtsam..» atly täze gülküli sahna eseriniň ilkinji görkezilişi bolar.

Teatr 18-nji aprelde bolsa «Söýgi ummanynda küreksiz» atly täze taryhy eseri tomaşaçylaryna hödürlär.

Petekleri teatryň kassasyndan satyn alyp bolar.

Doly maglumat üçin: 6-98-87.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň