Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň DHÇMB-de geçen hepde daşary ýurt walýutasynda 11,4 million dollarlyk geleşik baglaşyldy

21:5803.04.2021
0
5331
Türkmenistanyň DHÇMB-de geçen hepde daşary ýurt walýutasynda 11,4 million dollarlyk geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 7-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Şweýsariýadan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, Türkiýeden gelen täjirler bolsa “Türkmengaz” döwlet konserninde öndürilen polietileni satyn aldylar.

Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna bahasy ABŞ-nyň 11 million 485 müň dollaryndan gowrak bolan dürli görnüşli tüýjümek önümler Birleşen Arap Emirlikleriniň, Gyrgyzystanyň wekillerine ýerlenildi.

BAE-den gelen işewür toparlaryň wekilleri bahasy 665 müň manatlykdan gowrak bolan nah ýüplügi satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin bahasy 75 million 82 müň manatdan gowrak pagta süýümini satyn aldylar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň