Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda Milli bahar baýramy mynasybetli goşmaça dynç güni yglan edildi

21:3219.03.2021
0
17177
Türkmenistanda Milli bahar baýramy mynasybetli goşmaça dynç güni yglan edildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň şu gün – 19-njy martda gol çeken resminamasyna laýyklykda, Milli bahar baýramy mynasybetli 2021-nji ýylyň 21-nji martyndaky dynç güni 23-nji marta – sişenbe gününe geçirildi. Şeýle-de bu Permanyň ýerine ýetirilmegini eýeçiligiň görnüşine garamazdan, ähli edaralaryň, kärhanalaryň hem-de guramalaryň üpjün etmegi bellenilýär.

Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde habar berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň