Soňky habarlar

Arhiw

Russiýanyň ilçihanasy 8-nji martdaky iş tertibi barada habar berdi

19:1703.03.2021
0
17072
Russiýanyň ilçihanasy 8-nji martdaky iş tertibi barada habar berdi

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy resmi web saýtynda 8-nji martda, hepdäniň duşenbe güni ilçihananyň işlemejekdigini habar berdi.

Halkara zenanlar güni Russiýada hem giňden bellenilýär. Rus hökümeti şol güni iş güni däl diýip yglan etdi.

Mundan ozal biz ilçihananyň Watan goragçylarynyň güni mynasybetli 23-nnji fewralda hem işlemändigini habar beripdik.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň