Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan ýanwarda Özbegistana iň köp önüm eksport eden döwletleriň ilkinji 10-lugyna girdi

18:3824.02.2021
0
11201
Türkmenistan ýanwarda Özbegistana iň köp önüm eksport eden döwletleriň ilkinji 10-lugyna girdi

Türkmenistan Özbegistan bilen eksport-import gatnaşyklary ýokary derejede bolan ilkinji 10 döwletiň biridir.

Muny ýanwar aýyndaky netijeler hem tassyklady. Statistika baradaky döwlet komitetiniň habaryna görä, iki döwletiň arasynda ýanwar aýyndaky söwda gatnaşyklary 23,5 million dollara barabar boldy.

Ýylyň ilkinji aýynda Özbegistana iň köp haryt eksport eden döwlet Hytaý boldy. Özbek tarapy ýanwarda Hytaýdan 147 million dollarlyk önüm satyn aldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň