Soňky habarlar

Arhiw

“Muhammet-Balkan” hojalyk jemgyýetiniň ýeten sepgitleri daşary ýurt metbugatynda görkezildi

19:4822.02.2021
0
9256
“Muhammet-Balkan” hojalyk jemgyýetiniň ýeten sepgitleri daşary ýurt metbugatynda görkezildi

“Мир24” halkara analitiki habar beriji internet portaly ýakynda geçiriljek “Merkezi Aziýa – Wirtual EXPO” onlaýn sergide “Muhammet-Balkan” hojalyk jemgyýetiniň gatnaşjakdygyny aýtdy. “Мир24” halkara analitiki habar beriji internet portalynyň žurnalistleri “MB”-niň senagat pudagyndaky üstünliklerini we ähli möwsüme laýyk gelýän aýakgap önümçiligini belläp geçdi.

- “ Hususy önümçiligiň ähli önümleri, tebigy gönden ýasalyp, olar açyk we döwrebap bezeglidir. Aýakgap önümçiliginde tejribeli türkmen dizaýnerleri italiýanyň döwrebap tehnologiýalaryndan peýdalanýarlar” 
- diýip “Мир24” habar berýär.

Dünýä bazarlarynda bäsleşige ukyply önümleri öndürýändigini nazarda tutup “MB” ýakyn geljekde öz önümlerini daşary ýurtlara eksport etmekligi meýilleşdirýär
 

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň