Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň Ýokary ligasynyň wekilleri Aşgabatda ýoldaşlyk duşuşyklaryny geçirerler

17:2220.02.2021
0
6092
Türkmenistanyň futbol çempionatynyň Ýokary ligasynyň wekilleri Aşgabatda ýoldaşlyk duşuşyklaryny geçirerler

Türkmenistanyň futbol çempionaty 2021-iň öňüsyrasy toparlarymyz taýýarlyk işlerini geçirýärler ― diýip, Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýty habar berýär.

Paýtagtymyzda geçirilýän taýýarlyk işleriniň dowamynda Ýokary liganyň klublary özaralarynda ýoldaşlyk duşuşyklaryny geçirerler.

Paýtagtymyzdaky köpugurly “Aşgabat” stadionynda guraljak ýoldaşlyk duşuşyklary 22-nji fewral bilen 2-nji mart aralygynda geçiriler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň