Soňky habarlar

Arhiw

Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Watan goragçylarynyň güni mynasybetli iş tertibine üýtgeşme girizýär

21:2318.02.2021
0
12380
Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Watan goragçylarynyň güni mynasybetli iş tertibine üýtgeşme girizýär

Russiýa Federasiýasynyň ilçihanasy öz web saýtynda Russiýanyň milli baýramy ― Watan goragçylarynyň güni mynasybetli 20-nji fewralda ― şenbe güni hem işlejekdigini habar berdi.

Oňa derek ilçihana 22-nji we 23-nji fewralda işlemez.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň