Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet habarlar agentliginiň ýolbaşçy düzüminde üýtgeşmeleri geçirdi

23:4911.02.2021
0
21292
Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet habarlar agentliginiň ýolbaşçy düzüminde üýtgeşmeleri geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Bekdurdy Amansaryýewi, pensiýa gitmegi sebäpli, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň başlygy wezipesinden boşatdy.

Milletiň Lideri bu wezipä ozal «Watan» gazetiniň baş redaktory bolup işlän Merdan Amanjanowiç Gazakbaýewi belledi.

Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Sähetmyrat Gurbangeldiýewiç Kakyşow Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň