Berdimuhamedow medeniýet ministrine berk käýinç yglan etdi

21:4507.02.2021
0
7473
Berdimuhamedow medeniýet ministrine berk käýinç yglan etdi

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin,Türkmenistanyň medeniýet ministri Atageldi Şamyradowa berk käýinç yglan edildi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmek oňa soňky gezek duýduryldy.

Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde (7.02.2021) habar berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň