Soňky habarlar

Arhiw

«Nur Ýüpek» mata dükany uly arzanladyş geçirýär

12:0804.02.2021
0
5042
«Nur Ýüpek» mata dükany uly arzanladyş geçirýär

“Nur Ýüpek” markasynyň mata dükany şu günden başlap, şikesli matalarynda uly arzanladyş geçirýär. Ýagny bu arzanlaşykda flаmaster, düz gülýüpek we özünden gülli ýaly gülýüpek matalaryny has arzan bahadan alyp bilersiňiz.

Ýeri gelende belläp geçsek, “Nur Ýüpek” mobil programmasy arkaly satyn alnan matalaryny eltip bermek hyzmaty, Aşgabat şäheriniň islendik ýerine mugt ýagdaýda amala aşyrylýar.

“Nur Ýüpek” markasynyň önümleri barada doly maglumaty şu salgy arkaly alyp bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň