Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Gazagystandaky täze ilçisi bellenildi

20:2401.01.2021
0
18876

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Batyr Durdymyradowiç Rejepowy Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky (Nur-Sultan şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemek baradaky Karara gol çekdi.

Ondan öň Rejepow Batyr Durdymyradowiç Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Ýakyn Gündogar bölüminiň müdiri wezipesini ýerine ýetiripdi. Prezidentiň Karary bilen oňa Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçiniň diplomatik derejesi ynanyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň