Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň wekiliýeti Merkezi Aziýanyň Futbol assosiasiýasynyň onlaýn mejlisine gatnaşdy

16:2326.12.2020
0
2765
Türkmenistanyň wekiliýeti Merkezi Aziýanyň Futbol assosiasiýasynyň onlaýn mejlisine gatnaşdy

Merkezi Aziýanyň Futbol assosiasiýasynyň (MAFA) 5-nji gurultaýy wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi.

Täjigistanyň Futbol Federasiýasynyň resmi web sahypasynda berilýän habara görä, oňa assosiasiýanyň ähli agzalarynyň wekilleri gatnaşdy. 

Merkezi Aziýanyň Futbol assosiasiýasynyň Baş sekretary Ulugbek Karimow MAFA-nyň öňki gurultaýdan bäri alyp barýan işleri barada hasabat berdi. 

Onlaýn mejlisde MAFA-nyň täze Düzgünnamasy we indiki ýyl üçin býujet tassyklandy.

Şu ýyl MAFA-nyň howandarlygynda ýekeje-de ýaryş geçirilmedi. Şeýle-de bolsa, mejlise gatnaşyjylar indiki ýyl epidemiologiki ýagdaýyň gowulaşmagy we ýurtlaryň arasyndaky howa gatnawynyň täzeden başlamagy bilen, Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky halkara ýaryşlaryň dowam etdiriljekdigine umyt bildirdiler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň