Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuwçylary üçin bu gezekki gyşky dynç alyş möwsümi ozalkylaryndan uzak dowam eder

16:0024.12.2020
0
95862
Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuwçylary üçin bu gezekki gyşky dynç alyş möwsümi ozalkylaryndan uzak dowam eder

Aşgabat şäheriniň bilim müdirligi tarapyndan «Türkmenportala» berlen habarda aýdylyşy ýaly, Türkmenistanyň mekdep okuwçylary 26-njy dekabrda şu ýyldaky iň soňky okuw gününi geçirerler.

Öňümizdäki hepdäniň duşenbe gününden ― 28-nji dekabrdan bolsa ýurduň orta mekdeplerinde gyşky dynç alyş möwsümi başlar. Okuwçylar mekdebe 2021-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda dolanyp bararlar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň