Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanly syýahatçylar Omana wizasyz girip bilerler

00:0623.12.2020
0
14743
Türkmenistanly syýahatçylar Omana wizasyz girip bilerler
Times of Oman

«Times of Oman» neşiriniň habaryna görä, Oman 103 döwletden gelen syýahatçylara ýurda wizasyz girmäge rugsat berdi. Bu sanawa Türkmenistan bilen birlikde GDA-nyň beýleki döwletleri hem girýär.

Täze düzgünlere görä, «ýaşyl» döwletlerden gelen daşary ýurtlular Omana 10 gün wizasyz syýahat edip bilerler. Ýöne gelmezden ozal syýahatçylar ýörite talony, ätiýaçlandyrmany we yza gaýtmak üçin uçat petegini alyp gelmeli.

Bu sanawa girizilmedik döwletleriň raýatlary wiza üçin onlaýn ýüz tutmaly.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň