Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky halkara bäsleşik yglan edýär

20:4422.12.2020
0
31355
Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky halkara bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky kompaniýalary we guramalary bankyň 2020-nji ýylyň maliýe netijeleri boýunça halkara MHHS ülňülerine laýyklykda garaşsyz audit barlagyny geçirmek üçin halkara bäsleşige gatnaşmaga çagyrýar.

Bäsleşige gatnaşmak üçin arzalar 2021-nji ýylyň 18-nji ýanwaryndan gijä galman Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankyna, ş. Aşgabat, Garaşsyzlyk şaýoly, jaý 32 salgysy boýunça ýa-da tveb@online.tm elektron poçtasynyň üsti bilen berilmeli.

Habarlaşmak üçin telefon: (+993 12) 40 63 15.

Faks: (+993 12) 40 65 63.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň