Soňky habarlar

Arhiw

Berdimuhamedow «Türkmen owazy» teleradioýaýlymynyň başlygyny wezipesinden boşatdy

22:4318.12.2020
1
16104
Berdimuhamedow «Türkmen owazy» teleradioýaýlymynyň başlygyny wezipesinden boşatdy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Beşerow Begli Hezretgulyýewiç işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Türkmen owazy» teleradioýaýlymynyň başlygy wezipesinden boşadydy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň “Türkmen owazy” teleradioýaýlymynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Arslan Gurbanmämmedowiç Aşyrowyň üstüne ýüklenildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň