Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatdaky halkara sergide millionlarça dollarlyk halkara geleşikler baglaşyldy

23:5012.12.2020
0
10661
Aşgabatdaky halkara sergide millionlarça dollarlyk halkara geleşikler baglaşyldy

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp, 12 günüň dowamynda geçirilen halkara sergi köptaraplaýyn bähbitli geleşiklere baý boldy. 1-nji dekabrda öz işine başlan serginiň dowamynda ABŞ-nyň 62 million dollaryna, 1,5 milliondan gowrak ýewro hem-de 2,5 million manatlyga barabar halkara resminamalarynyň we şertnamalarynyň jemi 130-dan gowragyna gol çekildi.

50-ä golaý resminama halkara guramalary bilen gol çekildi. Şolaryň köpüsi Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň düzümleriniň arasynda baglaşyldy. Gazanylan ylalaşyklar boýunça taslamalaryň bahasy ABŞ-nyň 82 million dollaryndan gowrak boldy. Şondan 70,5 million dolary türkmen tarapyndan gönükdirmek meýilleşdirilýär.

Mundan başga-da, ýurdumyzyňharytlaryny eksporta ibermek boýunça ABŞ-nyň 72,79 million dollaryna barabar bolan şertnamalaryň 40-sy baglaşyldy.

 

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň