Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatdaky döwlet dükanlary häzirki zaman sanly enjamlar bilen enjamlaşdyrylýar

16:4822.11.2020
0
19865
Aşgabatdaky döwlet dükanlary häzirki zaman sanly enjamlar bilen enjamlaşdyrylýar

Türkmenistanyň paýtagtyndaky 145 sany döwlet dükanlary häzirki zaman sanly enjamlar bilen enjamlaşdyryldy diýip “Туркменистан: Золотой век” habar berýär. Bular afişa terminallary, ştrih-kod skanerleri, ştrih-kod printerleri, barlag printerleri we “Agzybirlik Tilsimaty” HK tarapyndan öndürilen pul çekerleridir.

Meşhur kompýuterleri we elektron enjamlaryny öndüriji – “Agzybirlik Tilsimaty” HK - elektronika pudagyny ösdürmek boýunça döwlet maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegine ünsini jemleýär.

Häzirki wagtda bu kärhana köp sanly elektron enjamyny - noutbuklaryň, planşetleriň, birmeňzeş kompýuterleriň, şahsy kompýuterleriň prototiplerini, hatda serwerler ýaly çylşyrymly ýöriteleşdirilen programma üpjünçiligini we enjam ulgamlaryny öndürmegiň üstünde işleýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň