Soňky habarlar

Arhiw

Gepatit C wirusyny açan alymlara Lukmançylyk ugry boýunça Nobel baýragy berildi

19:3506.10.2020
0
4536
Gepatit C wirusyny açan alymlara Lukmançylyk ugry boýunça Nobel baýragy berildi

Stokgolmda dowam edýän Nobel hepdeliginde ilkinji baýraklar fiziologiýa we lukmançylyk ugurlaryna berildi. Amerikaly Harwi Olter, Çarlz Raýs we Britaniýaly Maýkl Hafton Gepatit C wirusyny açanlygy üçin, Nobel baýragyny aldylar. 

1989-njy ýylda açylan Gepatit C wirusy barada  Olter, Raýs we Hafton birnäçe möhüm gözlegleri amala aşyrdylar.

Nobel komitetiniň metbugat beýanatyna görä, gepatiф C wirusynyň açylmagy wirus kesellerine garşy göreşde möhüm tapgyrdyr. Bu açyş, gan goýbermek arkaly ýokuşma howpuny azaltmak üçin ýokary duýgur gan derňew usullaryny döretmäge mümkinçilik berdi. Bilermenleriň pikiriçe,  Gepatit C wirusynyň açylmagy wirus üçin täsirli dermanlaryň öndürilmegine badalga berdi.

Gepatit C esasan, bagryňa täsir edýän wirus keseli bolup durýar. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň berýän maglumatyna görä, dünýäde takmynan 71 million adam dowamly gepatit C-den ejir çekýär. Alymlar entek täsirli bejergini döredip bilmediler, ýöne bu ugurda henizem gözleg işleri alnyp barylýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň