Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň dabaraly harby ýörişi geçirildi

10:5027.09.2020
0
12620
Aşgabatda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň dabaraly harby ýörişi geçirildi

Şu gün Aşgabatyň merkezi meýdançasynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk harby ýörişi geçirildi.

 

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň