Arhiw

Hytaýdan Türkmenistana iň uzyn ýük otlusy geldi

23:5409.09.2020
0
31501
Hytaýdan Türkmenistana iň uzyn ýük otlusy geldi

Şu gün Hytaýdan gelýän iň uzyn konteýner otlusy ilkinji gezek Gazagystanyň çäginden geçip, Türkmenistana geldi. «Turkmenportala» bu barada Türkmenistanyň Ulag we logistika merkezi AGPJ-den habar berildi.

Mundan iki hepde Ozal Hytaýyň Sindao şäherinden ýola düşen kerwende her biri 40 putluk konteýnerleriň 48-si bar. Altynkol — Bolaşak aralygyny geçen otly şu gün Gazagystan bilen Türkmenistanyň serhetýaka nokadyna geldi. Jemi 8780 kilometr ýoly geçjek otly 11-nji sentýabrda soňky barmaly nokadyna — Änew şäherine baryp ýeter.

«Türkmenistanyň Ulag we logistika merkezi» bu hyzmaty «KTZ Express» paýdarlar jemgyýetiniň we «Türkmen Ak Ýol» hojalyk jemgyýetiniň ýardam bermeginde amala aşyrdy.

Hytaýdan Hazar deňzine çenli uzaýan şeýle gatnawlar 2014-nji ýyldan bäri yzygiderli amala aşyrylýar. Otly bilen ýük getirmek hem amatly, hem arzandyr. Ýük 12 — 15 günüň içinde ýurdumyza gelýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň