Soňky habarlar

Arhiw

TSTB ýurduň çägindäki onlaýn söwda nokatlarynyň sanawyny paýlaşdy

10:0429.07.2020
0
28041
TSTB ýurduň çägindäki onlaýn söwda nokatlarynyň sanawyny paýlaşdy

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi resmi saýtynda ýurduň çägindäki onlaýn söwda nokatlarynyň sanawyny ýerleşdirdi. Sanawda nokatlaryň telefon belgilerine we hyzmatyň görnüşine çenli görkezilýär.

Öýe eltip bermek hyzmatlaryny ýerine ýetirýän kafe-restoranlaryň sanawy

 

t/b

ady

telefon belgisi

iş ugry

 

1

“Kenek” kafeteriýasy

865505150; 865509292

Konditer önümleri

 

2

“Talhan” kafateriýasy

957618

Konditer önümleri

 

3

“Şokolad” restorany

930984

Konditer önümleri

 

4

''Sim-Sim'' restorany

451333; 453343

Gyzgyn naharlar

 

5

“Aşgabat” restorany

943103; 943101; 721004; 865723061

Gyzgyn naharlar

 

6

“Çatma” restorany

943141; 865508011

Gyzgyn naharlar

 

7

“Soltan” restorany

474025; 474026; 691616

Gyzgyn naharlar

 

8

“Argentina” restorany

49 07 87

Gyzgyn naharlar

 

9

“Umyt”

28 76 00

Gyzgyn naharlar

 

10

“MB”

720670; 720630; 720670

Konditer önümleri we gyzgyn naharlar

 

11

“Hezzet” restorany

49 80 02;

49 80 09

Konditer önümleri we gyzgyn naharlar

 

12

“Köpetdag” restorany

27 67 20;

8 65 81 11 11;

71 13 00

Gyzgyn naharlar

 

13

“AlpEt” restorany

95 19 51

 

Gyzgyn naharlar

 

Eltip bermek hyzmatyny ýerine ýetirýän marketleriň sanawy

 

t/b

ady

telefon belgisi

iş ugry

 

1

“Halk market”

210370; 422752

Azyk önümler we hojalyk harytlar

 

2

“Milli market”

227233;

Azyk önümler we hojalyk harytlar

 

3

“Hezzet market”

207013

Azyk önümler we hojalyk harytlar

 

4

“Paýtagt market”

477086

Azyk önümler we hojalyk harytlar

 

5

“Altyn market”

723042 (sagat 20:00 – 23:00 aralygy)

Azyk önümler we hojalyk harytlar

 

6

“365 gün market”

226520; 862733733

Azyk önümler we hojalyk harytlar

 

Onlaýn söwda saýtlar we telefon programmalar

t/b

ady we salgysy

maksady

1

www.dostawka.bar

-  Aşgabat şäher we welaýatlar boýunça kafe, restoran we marketler boýunça maglumatlar ýerleşdirilen

- Gyzgyn naharlar, azyk we hojalyk harytlary eltip bermek

2

www.gipertm.com

gipertm – telefon programasy

Hojalyk harytlaryny öýe eltip bermek hyzmatlary

3

www.islegtm.com

Gyzgyn naharlary eltip bermek hyzmatlary

4

www.menu.tm

menu.tm – telefon programasy

Gyzgyn naharlary eltip bermek hyzmatlary

5

www.100haryt.com

Hojalyk harytlaryny öýe eltip bermek hyzmatlary

6

www.saraylyhouse.com

Gyzgyn naharlary eltip bermek hyzmatlary

7

www.nur.market

Azyk we hojalyk harytlaryny eltip bermek hyzmatlary

             

 

 

MARY WELAÝATY

Öýe eltip bermek hyzmatlaryny ýerine ýetirýän kafe-restoranlaryň sanawy

t/b

ady

telefon belgisi

iş ugry

1

“Belent” restoran

800522 74020; 861909194

Gyzgyn naharlar

2

“Safi” kafeteriýasy

800522 70705

Gyzgyn naharlar

3

“Kristal” kafeteriýasy

863811100

Gyzgyn naharlar

4

“Görelde” restorany

800566 50075

Gyzgyn naharlar

5

“Uly bag” kafeteriýasy

800522 75758; 861633300

Gyzgyn naharlar

Eltip bermek hyzmatyny ýerine ýetirýän marketleriň sanawy

t/b

ady

telefon belgisi

iş ugry

1

“Görelde” market

800566 50077; 800566 51777

Azyk önümler we hojalyk harytlar

2

“Täze aý” market

800522 54505

Azyk önümler we hojalyk harytlar

3

“Täze gün” market

800522 50732

Azyk önümler we hojalyk harytlar

4

“Stambul” market

800522 41804; 864455082

Azyk önümler we hojalyk harytlar

5

“Belent” market

800522 72600

Azyk önümler we hojalyk harytlar

 

LEBAP WELAÝATY

Öýe eltip bermek hyzmatlaryny ýerine ýetirýän kafe-restoranlaryň sanawy

t/b

ady

telefon belgisi

iş ugry

1

“Fiççi House” Tiz tagam

864771122

Gyzgyn naharlar

2

Kafe “Traktir”

842231438,

Gyzgyn naharlar

3

Kafe “Praga”

842232560

Gyzgyn naharlar

4

Kafe “Kardelýa”

842231355

Gyzgyn naharlar

5

Kafe “Ýaprak”

842247878

Gyzgyn naharlar

6

Kafe “Maksatly”

861554464

Gyzgyn naharlar

7

Kafe “Aladdin”

861554464

Gyzgyn naharlar

8

Kafe “Duşuşyk”

861554464

Gyzgyn naharlar

9

Restoran “Kyrk gyz”

842248128

Gyzgyn naharlar

Eltip bermek hyzmatyny ýerine ýetirýän marketleriň sanawy

t/b

ady

telefon belgisi

iş ugry

1

Telekeçi Guzyýew Ýoldaş

864209190

Azyk önümler we hojalyk harytlar

2

Telekeçi Umarow Ýusup

865867777

Azyk önümler we hojalyk harytlar

3

“Halk market” Lebap SDAM şahamçasy

865240784

Azyk önümler we hojalyk harytlar

4

Telekeçi Babanazarowa Gülşat

865201797

Azyk önümler we hojalyk harytlar

5

“Kämil” market

863744224

Azyk önümler we hojalyk harytlar

         

 

 

DAŞOGUZ WELAÝATY

Öýe eltip bermek hyzmatlaryny ýerine ýetirýän kafe-restoranlaryň sanawy

t/b

ady

telefon belgisi

iş ugry

1

"Bagtyýarlyk" restoran

864-51-95-55

Gyzgyn naharlar

2

“Güneş” kafe

864-86-66-69                    862-44-77-37                         864-44-77-37

Gyzgyn naharlar

3

“Laçyn” kafe

865-25-00-54                8322-2-20-87

Gyzgyn naharlar

4

“Gözel” restoran

864-57-17-71                865-57-17-71

Gyzgyn naharlar

5

“Arkadaş” kafe

865-57-10-08

Gyzgyn naharlar

6

Telekeçi Kadyrow Bahadyr -Kafe

863-36-87-47

Gyzgyn naharlar

7

Telekeçi Kakabaýewa Halbibi - Kafe

863-36-87-74

Gyzgyn naharlar

8

“Bäş ýyldyz” kafe

865-83-12-12

Gyzgyn naharlar

9

"Jana" kafe

863-53-11-77

Gyzgyn naharlar

Eltip bermek hyzmatyny ýerine ýetirýän marketleriň sanawy

t/b

ady

telefon belgisi

iş ugry

1

"Kämil market"

862-02-52-36

Azyk önümler we hojalyk harytlar

2

“Millenium” market

863-74-97-84

Azyk önümler we hojalyk harytlar

 

BALKAN WELAÝATY

Öýe eltip bermek hyzmatlaryny ýerine ýetirýän kafe-restoranlaryň sanawy

BALKANABAT ŞÄHERI

t/b

ady

telefon belgisi

iş ugry

1

Kafe “Milli tagam”

 

865-542520; 863-476020;

865-37 25 20

Gyzgyn naharlar

2

Kafe “Burawçy”

865-844010; 8-222-6-01-73

Gyzgyn naharlar

3

Kafe “Uly Balkan”

861-691616; 8-222-6-16-16

Gyzgyn naharlar

4

Restoran “Zemin”

864-391919; 8-222-2-19-19

Gyzgyn naharlar

Eltip bermek hyzmatyny ýerine ýetirýän marketleriň sanawy

BALKANABAT ŞÄHERI

t/b

ady

telefon belgisi

iş ugry

1

“Merw” market

865-151500;

Azyk önümler we hojalyk harytlar

2

“A market”

862-674045; 8-222-7-40-44

Azyk önümler we hojalyk harytlar

3

“Halk” market

861-203802; 8-222-2-28-25

Azyk önümler we hojalyk harytlar

4

“Lomaý we bölek” söwda marketi

865-542283; 862-547711;

865-362083

Azyk önümler we hojalyk harytlar

Öýe eltip bermek hyzmatlaryny ýerine ýetirýän kafe-restoranlaryň sanawy

TÜRKMENBAŞY ŞÄHERI

t/b

ady

telefon belgisi

iş ugry

1

Restoran “Zemin”

 

865-951919;

861-161919

8-243-7-19-19;

8-243-2-19-19;

8-243-5-19-19;

Gyzgyn naharlar

2

“Akpamyk” kafeteriýasy

865-282727;

865-182727;

8-243-7-97-97;

8-243-7-89-89

Gyzgyn naharlar

Eltip bermek hyzmatyny ýerine ýetirýän marketleriň sanawy

BALKANABAT ŞÄHERI

t/b

ady

telefon belgisi

iş ugry

1

“Şanly” market

865-397700; 864-998899;

861-566161; 8-243-7-49-00

Azyk önümler we hojalyk harytlar

2

“Kuwwatly” market

864-37-86-05; 862-010128; 865-162327; 8-243-4-79-45

Azyk önümler we hojalyk harytlar

Öýe eltip bermek hyzmatlaryny ýerine ýetirýän kafe-restoranlaryň sanawy

SERDAR ŞÄHERI

t/b

ady

telefon belgisi

iş ugry

1

“Ýekeje” kafe

8-246-5-30-36;

865-157859;

863-959444

Gyzgyn naharlar

2

“Aýperi” naharhanasy

8-246-7-11-18;

8-246-7-11-19;

861-990229

Gyzgyn naharlar

Eltip bermek hyzmatyny ýerine ýetirýän marketleriň sanawy

BALKANABAT ŞÄHERI

t/b

ady

telefon belgisi

iş ugry

1

Gök önümler we miweler dükany

865-174541;

865-154686

Azyk önümler we hojalyk harytlar

2

“Aýly agşam” market

8-246-5-00-77;

864-250077;

864-288400

Azyk önümler we hojalyk harytlar

3

2-nji uçastok 4-nji kwartal Azyk dükany

865-690933;

863-992020;

8-246-7-80-77;

864-277700;

861-277700;

865-365677

Azyk önümler we hojalyk harytlar

         

 

Doly sanawy şu ýerden alyp bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň