Soňky habarlar

Arhiw

BSGG: Türkmenistanda koronowirus ýok

23:3702.04.2020
0
46936
BSGG: Türkmenistanda koronowirus ýok

BSGG-niň Täjigistandaky wekili Galina Perfeliýewa «Täjigistan» ýaýlymyna beren beýanatynda Türkmenistanda koronowirus bilen bagly ýekeje hadysanyň hem ýüze çykmandygyny aýtdy ― diýip, «eadaily.com» habar berýär.

«Häzir bütin dünýä «Covid-19» bilen söweşýär, dünýäde bu keseliň aralaşmadyk ýurdy örän az. Täjigistan we bilen Türkmenistan yklymyň 53 döwletiniň arasynda bu keseliň aralaşmadyk bary-ýogy iki döwletidir» diýip, wekil öz çykyşynda aýtdy.

 Şeýle-de bolsa ol ilaty arassaçylygy saklamaga we köp adamly ýerlere barmakdan saklanmaga çagyrdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň